Tele / Data / Larm

Vi arbetar huvudsakligen med entreprenader för el- och telearbeten vid ny-, till-, och ombyggnader för kontor, fastigheter och industri.
Våra åtaganden omfattar telearbeten såsom tele- och datanät, passerkontroll- och porttelefonanläggningar samt larmanläggningar.
Vi utför även PLC programmering.